Изисквания към файловете за печат

Print manЗа да Ви гарантираме качеството при печат e необходимо да се спазват някои изисквания към файловете:

 

Файлови формати за печат: 

PDF формат – Acrobat версия 5 или 6 (PDF 1.4 или 1.5)

TIFF – флатнати с LZW компресия

EPS – с шрифтове конвертирани в криви

 

Цветови профили:

CMYK елементи – FOGRA 39/Euroscale Coated v2

RGB елементи – Adobe RGB (1998)

 

Шрифтове:

Конвертирайте шрифтовете в криви, преди да изпратите вашите файлове.

Конвертирането в криви елиминира необходимостта от изпращане на шрифтовете, които сте използвали.

 

Други изисквания:

Резолюция минимум 300dpi за оригинален размер на изображението.

Шрифтовете да бъдат конвертирани в криви или приложени във файла. 

Основни текстове в черно под 20pt да са само в един цвят (К).

Арт борда да бъде равен на обрязания размер на страницата.

Отпускане за обрязване – мин. 2 мм (в зависимост от изделието може да достигне до 5мм).

Коментарите ще бъдат изтривани и няма да се печатат.

Всички текстове и елементи да бъдат минимум 5 мм. навътре от зоната за рязане.

Да се избягва използването на прозрачности.

  

Проверката на файловете не включва:

Проверка за граматически и/или типографски грешки.

Проверка за настройки overprint атрибути.

 

Качване на файлове за печат (upload files):

Проверете текстовете за грешки.

Проверете дали са спазени всички изисквания към файловете за печат.

Архивирайте файловете си, дори ако са JPEG, TIFF, EPS, PDF.

От съображения за сигурност не се приемат саморазархивиращи се файлове тип EXE, Application, SEA и други не архивирани файлови формати.


Нашите клиенти

© Рекламна Агенция PETKOV. Всички права запазени.
 
Background
Color scheme